Workshop om effektive og innovative møder

Formål med workshoppen:

 • At give deltagerne værktøjer til at lede effektive møder
 • At give deltagerne inspiration til at lede og facilitere møder på nye måder
 • At sparre og videndele om gode mødeformer

Status på egne møder – hvad går godt, hvad kunne forbedres?

Mødeform:

 • Rammesætning, deltagerantal, tid som kontekstmarkør, information, beslutning, refleksion, diskussion – hvilke kommunikationsformer understøtter formålet?

Mødelederens rolle – styring og facilitering, så mødet giver værdi

 • Mødelederens rolle som rammesætter/procesfacilitator/
 • 3 kommunikationsdomæner
 • Indflydelses- og interessesfæren
 • Øvelse og fælles refleksion

Hvilke nye metoder kan anvendes, når der er behov for involvering, udvikling og fælles refleksion?

 • Interview, Survey, SUMO/SWOT
 • Reflekterende team, Action Learning metoder
 • Anerkendende processer 4 D og 5 F
 • Teammøder og teamudviklingssamtaler, 5 R og struktureret dialog

Udvikling af egne møder, hvad er jeg selv blevet inspireret til at gøre mere af eller ændre på?:

 • Individuelt arbejde
 • Dialog 2 og 2 og i plenum
 • Kort indlæg om litteratur og links til mere viden om gode