Lederens dialoger

 Udbytte:

  • Overblik over forskellige anvendelige samtaletyper
  • Sammenhæng mellem mål, visioner, værdigrundlag og de valgte dialogformer
  • Viden om forskellig kommunikation til forskellige samtaletyper
  • Indsigt i effektiv planlægning og opfølgning af de forskellige samtaler og mødeformer

Indhold:

  • De forskellige samtaletyper og deres funktion: 1:1 samtaler,  medarbejderudviklingssamtaler, fravær og trivsel, kompetence- og lønsamtaler, individuel coaching, teamcoaching , i døren coaching
  • Forskellen på entydig og flertydig kommunikation
  • Anvendelse af feedback, refleksion, anerkendende tilgange, LØFT-principper
  • Samtalernes faser, forberedelse og opfølgning
  • Opfølgning og vurdering af dialogernes egnethed
  • Best Practice fra andre virksomheder