Feedbackworkshop

Blive bedre til at give og modtage feedback

Mål med workshoppen:

  • At øge deltagernes viden om feedback og god kommunikation på arbejdspladsen
  • At træne feedback, så deltagerne efterfølgende føler sig trygge ved at anvende feedback som redskab til at styrke kommunikationen i dagligdagen
  • At styrke deltagernes kompetencer til at give anerkendende feedback og håndtere pressede situationer.

Målgruppe:

  • Medarbejdere og ledere, som har brug for at give feedback på performance og samarbejde til kollegerne og til medarbejderne

Temaer:

  • Hvad er feedback, hvordan virker feedback bedst?
  • Hvordan iscenesætter man feedback organisatorisk og hvordan skaber man en feedback kultur?
  • De psykologiske aspekter i feedback – modstand/åbenhed
  • Modtagelse af feedback – at komme igennem støj og filter
  • Tips til god kommunikation på arbejdspladsen

Konsulenten udarbejder en PIXI-bog (materialesamling i power-points med slides og gode råd og opmærksomhedspunkter til at anvende i dagligdagen)