Karrierecoaching

Lützen Management tilbyder individuel karrierecoaching i afklaring af motivation, egne stærkeste ressourcer og udarbejdelse af handlingsplan for ønskejobbet og de realistiske muligheder over 2-4 coachinger afhængig af behovet for anvendelse af personlighedstests samt andre værktøjer.

Lützen Management gennemfører interne kurser for virksomhedernes medarbejdere i:

Dine stærkeste ressourcer.
– kursus i kompetenceudvikling og karriereplanlægning

Kurset ”Dine stærkeste ressourcer” er henvendt til medarbejdere, der har behov for at lægge en udviklingsplan, som er realistisk og tager hensyn til den enkeltes personlige og faglige kompetencer og de realistiske muligheder som tegner sig i fremtiden.

Målet med kurset er:

•    At deltagerne får viden om motivation og karriereankre
•    At deltagerne bliver klarere på, hvad de motiveres mest af i hverdagen
•    At deltagerne får indsigt i redskaber til udvikling af personlige kompetencer og
•    At deltagerne får lagt en karriere- og kompetenceudviklingsplan

Indhold:

•    Hvad er motivation, og hvad motiverer dig mest i et job?
•    Dine største succeser i dit arbejdsliv – Appreciative Inquiry
•    Dine personlige kompetencer, målt med MBTI-typeindikator
•    Hvordan reagerer du på forandringsprocesser?
•    Edgar Scheins karriereankre, selvtest og interview
•    Job- og kompetenceprofil, et værktøj til din medarbejdersamtale
•    Forberedelse af næste medarbejdersamtale
•    Karriere- og kompetenceudviklingsplan

Antal:
10-20

Varighed:
2 dage plus opfølgningssamtale (medarbejdersamtale) med egen leder

Kursusleder:
Konsulent Dorte Cohr Lützen, Lützen Management

Ved antal over 12 deltagere bør deltage 2 konsulenter, evt. 1 intern konsulent o 1 ekstern konsulent.