Forside

Lützen Management tilbyder rådgivning i ledelse og facilitering af processer, som har til formål at styrke dialog og samarbejde i ledelsesgrupper, mellem medarbejdere og ledere og mellem ledelse, medarbejdere og organisationens interessenter.

Rekruttering: Rådgivning vedansættelse af ledere og nøglemedarbejdere, udarbejdelse af job- og personprofiler, deltagelse i samtaler, personlighedstestning og deltagelse i hele ansættelsesprocessen.

Lederudvikling: Coaching af ledelsesteams og udviklingsprojekter for lederteams, hvor der udarbejdes arbejdsgrundlag og spilleregler for teamet med fokus på udnyttelse af mangfoldigheden i teamet og udvikling af hensigtsmæssige kommunikations- og mødeformer.

Coaching: Coaching og sparring omkring ledelsesdilemmaer i dagligdagen i krydspresset mellem virksomhedens krav, medarbejdernes krav og omverdenens krav.

Workshops: Værktøjskurser og workshops for ledere i dialogmetoder, coaching, medarbejderudviklingssamtaler, vanskelige samtaler, Touch Points, effektive møder ansættelsessamtaler, feedback m.m.