CV – Dorte Cohr Lützen

Centrale kompetencer og erfaringer:

Konsulent med stor erfaring inden for den offentlige sektor, halvoffentlig sektor og organisationer. Jeg har især beskæftiget mig med lederudvikling, ledercoaching, teamudvikling, organisationsudviklingsprocesser og analyser.

Jeg arbejder med coaching af ledere, der arbejder med at forandre organisationsstrukturer og kulturer i organisationer, så organisationen bliver mere effektiv og har større fokus på opgave og borgere og kunders behov.

Jeg bistår ved rekruttering og udvælgelse af ledere og andre nøglepersoner både som konsulent på hele ansættelsesprocessen og ved testning af kandidater med personlighedstesten Neo-PI-R.

Jeg udvikler og gennemfører seminarer og udviklingsprocesser for ledelsesteams og afdelinger med henblik på at sikre balancen mellem effektivitet og trivsel.

Jeg gennemfører workshops og kurser i Touch Points, Effektive og innovative møder, Feedback, MBTI Typeindikator samt  styrkelse af dialogen mellem ledere og medarbejdere m.m.

Jeg arbejder med opfølgning af trivselsundersøgelser og udarbejdelse af handlingsplaner og hjælp til ledere, der skal gennemføre handlingsplanerne.

 Jeg underviser på Diplom i ledelse især på særligt tilrettelagte forløb eksempelvis et fælles forløb for Gribskov og Helsingør Kommune samt talentudviklingsforløb for Københavns Kommune og Helsingør Kommune.

Publikationer

Udgivet en række artikler om rekruttering, kompetenceudvikling, ledelse og ligestilling samt en bog “Mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi”, Gyldendal, 2000 sammen med to kolleger og

”Dit Personlige Ledelsesrum ”, Gyldendal med Birgitte Lønborg, 2012, hvor der arbejdes med emner som: krydspresset i den offentlige kontekst, lederroller og lederpositioner i dag, effektiv ledelsesdialog og kommunikation, håndtering af følelser i organisationer, hvordan styrer man sin tid bedre?

Erhvervs- og ledelseserfaring

Fra 1997 ejer af Lützen Management og konsulent.

Fra 1993 til 1997 arbejdet som konsulent og fra august 1996 som seniorkonsulent i Mercuri Urval med organisationsudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling, Outplacement og rekruttering med opgaver især i staten samt i kommuner, amter og organisationer.

Fra 1991 til 1993 DSB’s ligestillingskonsulent med opgaver som lederudvikling for kvinder, jobudvikling for HKere, netværk for kvindelige chefer, lederudvikling i ligestillingsperspektiv, ansættelser og personalepolitik generelt.

Fra 1986 til 1991 fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen og koordinator for ligestillingskonsulenterne i Arbejdsformidlingen samt national ekspert i to EU-programmer, NOW og IRIS. Herudover beskæftigede jeg mig med jobformidling, personaleudvælgelse og uddannelsesplanlægning samt arrangerede interne kurser i Arbejdsmarkedsstyrelsen og AF.

Fra 1984 til 1986 var jeg ligestillingskonsulent i Arbejdsformidlingen i Frederiksborg Amt.

Uddannelsesbaggrund:

Cand.mag. i dansk og fransk fra Århus Universitet. Pædagogikum Stenhus Gymnasium 1982

Relevant efteruddannelse

Academy of Management, Philadelphia 2007, Chicago 2009, Montreal 2010, San Antonio 2011, Boston 2012, Orlando 2013, Philadelphia 2014, Vancouver 2015, Atlanta 2017, Chicago 2018

Certificate in Coaching, Stress coaching and performance Coaching, 2006, Centre for Coaching I London

Sommerakademi for konsulenter 2005, 2006

ASTD konference San Diego 2003

Teambuilding for erfarne proceskonsulenter, Anders Risling, 2003

Kurser hos David Cooperrider Appreciative Inquiry, 1997 og 2000

Systemiske kurser og konferencer med Dispuk, 1997, 1998 og 2000

Systemisk supervision med psykolog Pia Laursen 1997-2001

Mercuri Urvals konsulentuddannelse 1993 – 1994

Certifikater:

Certificate in coaching,

Certificate in Performance Coaching, London 2006 Centre for Coaching, London 2005.

Certificeret i Neo PI-R personlighedstest, Dansk Psykologisk Forlag 2003,

MBTI , DMF 1998, Jungs Typeindikator 2005,

MBTI 2 OPP2008,

16 PF, Dansk Psykologisk Forlag 2001

Certificeret i 360 graders analyse, Mannaz 2010.

Certificeret i TeamCulture, 2015

 Netværk:

Arbejder i netværk med andre konsulenter blandt andet som en del af Netværkstedet, www.netværkstedet.dk– et konsulentnetværk med 15-20 erfarne selvstændige konsulenter, hvor vi arbejder på større opgaver og deler viden løbende og på 6 fastsatte møder om året.