Lederudvikling

Konsulent Dorte Cohr Lützen udvikler sammen med kolleger koncepter for lederudvikling tilpasset virksomhedens behov . Udviklingsforløbene er typisk tæt knyttet til den daglige ledelsesopgave, og forløbet er sat sammen at eks. personlighedstest, individuel coaching, læsning af litteratur,  2 dages kursusforløb om Det Personlige Lederskab, Lederens rolle som kommunikator, Ledelse af Teams med teamtest, Ledelse på tværs i Organisationen, projektarbejde i organisationen m.m.
Dorte Cohr Lützen er også underviser på faste koncepter for lederuddannelse, eks. Diplom i Ledelse samt Mannaz Lederuddannelse.