MBTI

Styrk samarbejdet i ledelsesteamet med en MBTI Proces

Formål:

Formålet med at anvende MBTI typeindikator 2 er:

  • At styrke den enkelte leders selvindsigt
  • At styrke lederteamets redskaber til at forstå og anvende den enkeltes personlige ressourcer optimalt
  • At styrke forståelsen for menneskers forskellige præferencer
  • At styrke beredskabet til kommunikation og samarbejde og håndtering af forandringer og konflikter i teamet

Proces:  

  1. MBTI 2, et elektronisk spørgeskema udsendes til deltagerne og besvares elektronisk inden seminaret
  2. Seminar

Indhold i seminaret:

  • Introduktion til MBTI og præsentation af typer og præferencer
  • Gæt egen og hinandens præferencer
  • Læsning og dialog om den enkeltes præferencer, hvad kan I genkende?
  • Styrker som ledelsesteam – og udfordringer i relation til ledelsens aktuelle opgaver og arbejdsfordeling