Rekrutteringsworkshop

Ansæt den rigtige hver gang

Målgruppe 
Ledere og medarbejdere i personaleafdelinger, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, der deltager i ansættelsesudvalg, og linjechefer med ansvar ved ansættelsesprocessen.

Formål 
At give deltagerne metoder og træning, der kan styrke og professionalisere ansættelsesprocessen i egen virksomhed
Man kan altid blive bedre til at ansætte medarbejdere, uanset om antallet af ansøgere til stillingerne er mange eller få. Derfor gælder det om at lægge en rekrutteringsstrategi og justere ansættelsesprocessen, så den er optimal i forhold til ansøgergruppen og de måder, som ansøger og virksomhed nu mødes på.

Indhold 
På kurset gennemgås hele ansættelsesprocessen fra rekrutteringsstrategien til introduktion af medarbejderen. Der anvendes annoncer, ansøgninger og egne cases. På kurset veksles mellem indlæg, øvelser med udgangspunkt i egne cases, træning og fælles refleksion.

Emner 
• Hvordan kan man udvikle en rekrutteringsstrategi?
• Jobprofil og personprofil – to forskellige ting
• Målrettede annoncer til de rette målgrupper (sprog, farver, medier)
• Internettet som jobformidler
• Udvælgelse til samtale
• Interviewteknik til at afdække personlige kompetencer, faglige kompetencer og motivation
• Anvendelse af tests, cases og flere samtaler
• Hvordan tager man pålidelige referencer?
• Afsluttende udvælgelse
• Introduktion og mentorrollen
• Refleksion over eventuelle ændringer i egen
institution

Bilag: Rekrutteringskursus