Udvikling af lederteam

Workshop som sætter fokus på, hvordan man understøtter et effektivt lederteam, og hvordan man anvender lederteamets forskellige ressourcer optimalt.

Workshoppen tager udgangspunkt i Effektmodellen, som handler om hvordan man udnytter forskellighederne, får sikret klare bestillinger på møderne, får udviklet gode beslutningsprocesser og skaber kontinuerlig gruppelæring i teamet.

Workshoppen, som består af oplæg, dialog i plenum og refleksioner i små grupper om relevansen af værktøjerne i ledernes egen kontekst, har følgende temaer:

  • Teamets ressourcer og forskelligheder – hvordan udnytter vi dem bedst?
  • Teamets arbejdsgrundlag og spilleregler
  • Teamets relation til interne og eksterne interessenter
  • Gode møder og gode beslutningsprocesser