Teamcoaching

Deltagere: 
Du er teamleder, HR-konsulent eller udviklingskonsulent som har til opgave at understøtte teams i deres udviklingsprocesser.
Du ønsker at få indsigt i hvordan du gennemfører gode coachinger af teams og arbejdsgrupper både når der er behov for udvikling og når der er behov for støtte i konfliktsituationer.

Udbytte: 
• Lederrollen som rammesætter for teamet – teori og refleksion
• Det særlige ved teamcoaching , hvilke emner egner sig til teamcoaching?
• Kontekstbegrebet og brugen af entydig og flertydig kommunikation
• Kognitive coaching principper og de tre domæner som model
• Metoder, teori og øvelser med LØFT-principper
• Teamets udviklingsproces – teori og øvelser
• Træning i teamcoaching i udviklingsprocesser og i konfliktløsning
• Individuel udviklingsplan for den enkelte teamcoach

2 dages kursus med træning i metoden med konsulent Dorte Cohr Lützen, Lützen Management.

Bilag: Teamcoaching