print sitemap

Møder med mening

Jeg gennemfører kurser, temadage og holder oplæg om effektive møder og innovative møder, og hvordan man som leder kan sætte rammer omkring møder, så mødets form understøtter formålet. Især fokuseres der på, hvordan man kan styrke mod evne til at facilitere møder.

Ledelse med mening

41
Lützen Management tilbyder rådgivning, coaching og træning af ledere i ledelse samt personaleseminarer og kurser om kommunikation og forandringer i organisationer.

Rådgivning: Ansættelse af ledere og nøglemedarbejdere, udarbejdelse af job- og personprofiler, annoncer, personlighedstestning og deltagelse i hele ansættelsesprocessen. Håndtering af vanskelige situationer i relation til ledelse.

Coaching af ledere: Ledelsesdilemmaer i dagligdagen i krydspresset mellem virksomhedens krav, medarbejdernes krav og omverdenens krav.

Karrierecoaching: Planlæg din karriere, undersøg din grundlæggende motivation og drivkræfter og planlæg et evt. karriereskift.

Evalueringer: Evalueringer af ledere, ledelse, teams, samarbejde og organisationers indsats på HR-området. Analyser af barrierer for kvinder til ledelse i virksomheden.

Kurser: Værktøjskurser for ledere i dialogen i dagligdagen, coaching, medarbejderudviklingssamtaler, vanskelige samtaler, ansættelsessamtaler, feedback m.m.

Teamledelse: Teamcoaching. Udviklingsprojekter for lederteams, hvor der udarbejdes arbejdsgrunndlag og spilleregler for teamet.

Ledelseslaboratorium - nyt kursus  Kurset henvender sig til ledere, som ønsker at arbejde med at omsætte teori til praksis og styrke egne evner til at facilitere processer.